کاشت ابرو در کاشانک | 09921616268

کاشت ابرو در کاشانک واحد زیبایی‌شناسی پیشانی شامل ۵ زیر واحد است: پیشانی مرکزی، پیشانی جانبی و ابروی چپ و راست ] ۱ [. با وجود ماهیت دو بعدی این روش، یک ابرویش را بالا می‌برد. بازسازی همیشه یک مساله ساده نیست. هر دو موضع ادامه استفاده از موی ابرو، نقش مهمی در ایفا می‌کند.… ادامه خواندن کاشت ابرو در کاشانک | 09921616268