برچسب: بهترین کلینیک کاشت ابرو در اندرزگو

  • کاشت ابرو در اندرزگو | 09921616268

    کاشت ابرو در اندرزگو شاید قبل از شروع ابروها به صاف کردن و روشن‌تر شدن رنگ شود، سرخ و قلنبه شود. نه تا وقتی که سفید و هموار باشد ، پس لطفا صبر داشته باشید. این همان چیزی است که باید انتظار می‌رفت. اینها کیسه‌های ترشحی مو هستند. افراد با  پوست سالم  و موهای جدید […]